Teatr Academia Strona za stroną
11.09 godz.19.00 w Teatrze Academia, 11 Listopada 22

W spektaklu „Strona po stronie” bohater – dojrzały mężczyzna - przywołuje kobiety swojego życia. Różnorodność
ich cech charakterologicznych i emocjonalnych wynika z wielości technik ruchu scenicznego, którym operują zaproszone do projektu wykonawczynie(min. akrobatyka artystyczna, modern dance, taniec towarzyski itp.).
Swoista rewizja „własnej” techniki stała się podstawą kreowania postaci scenicznych. Oglądamy,odległe najczęściej od wizerunku psychologicznego, emocje ciała poddanego wysiłkowi, rytmowi, chęci podobania się, czy repetywności zachowań.
Jest też „Strona po stronie” impresją o fenomenie przemijania, poszukiwaniu ideału, naiwności, potrzebie wzruszeń, kategoryczności piękna, niedojrzałości … i wszystkich tych rzeczach o których myślimy przeglądając albumy ze zdjęciami.
„Strona po stronie” to spektakl z obszaru tzw. teatru narracji wizualnej.
Budowany sekwencjami obrazowań - wyrazistą plastyką przestrzeni teatralnej i charakterem ruchu scenicznego.
Zasadniczą rolę, dla animacji owych sekwencji, odgrywa muzyka, istotna zarówno jako nośnik dynamik, jak i znaczeń.
Spektakl nie operuje narracją liniową, czy następstwami skutkowo-przyczynowymi.
Jest impresyjną grą potocznych zachowań i „kliszowych” sytuacji. Aktorzy doprowadzają je do syntetycznych
znaków teatralnych, by następnie zbudować z nich świat autonomiczny i wieloznaczny, rozpięty między boleśnie prawdziwym detalem, oniryczną frazą, czy piętrowym abstrahowaniem.

Spektakl autorski Romana Woźniaka
Muzyka - Wojciech Urbański
Ruch sceniczny - ZESPÓŁ
Kostiumy/stylizacje - Zuzanna Sapeta
Występują - Ewa Ampulska, Magdalena Fejdasz, Diana Kamaron, Marta Kossakowska, Katarzyna Sikora, Marta Suzin, Krzysztof Franieczek

Premiera
Kreator stron www - szybka strona internetowa