Sylwia Hanff Dybuk. Sobowtór. Butoh performans
04.09.2016 / niedziela / godz. 19.00 Łaziebna 9

NIEWIDOMA
tańczyć tobą dokoła
Jeszcze!
we śnie
ciemniało serce
wpowietrze daleko…
duchy unoszą ją…
(przerażona) we wszystkich
szczelinach Wszystko widzą
(roztwiera oczy)
dusze ludzi
Świetlane jasnym
(innym tonem) rodzi się życie
nieprzeżyte
Gdzie podziewa się to wszystko?(zamyślona)
pękło
(rozpaczliwie)
(Pauza)
dokończyć modlitwy (Pauza)
tańczyć będzie z duszami
(cicho)
pamiętam oblubieńców we śnie
(Zamyślona)
(zachwiała się)
[Poezja znaleziona /blackout poetry, Sylwia Hanff, na podstawie dramatu Dybuk An-skiego.]

Kim jest dybuk i kim jest sobowtór? – to pytanie o tożsamość, o pamięć, o autentyczność istnienia, o miłość…
„Dybuk” to nowa wersja – następny etap podróży - spektaklu, który powstał w ramach projektu artystyczno-badawczego „Ślad Innego”, zrealizowanego w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Projekt dotyczył związku tańca butoh z Teatrem Miłości i Śmierci T. Kantora, ujętego pod kątem koncepcji cielesności tancerza/performera jako obecności Innego/Obcego.
 Praca nad spektaklem „Dybuk” była dla mnie niezwykłą podróżą w czasie i poza czasem. Figura dybuka wyłoniła się niejako samoistnie i stała się centralną postacią, wokół której zorganizowany został performance.
T. Kantor uważał, że Dybuk Szymona An-skiego oddaje istotę jego Teatru Śmierci, chociaż sam nigdy nie zrealizował tego dramatu w swoich przedstawieniach. Inspiracją dla mnie był dramat Dybuk Szymona An-skiego i jego duchowe,mistyczne znaczenie, oparte na prawdziwych wydarzeniach opowiadanie Hanny Krall pt. Dybuk oraz moje osobiste doświadczenia. Dybuk to dusza zmarłej osoby, która wchodzi w ciało żyjącego człowieka. Mistyka „Pieśń nad pieśniami” – zawarta w dramacie An-skiego - dookreśla horyzont rozumienia noszenia dybuka w sobie. W wielu kulturach jest ono rozumiane jako błogosławieństwo. Podobnego wyboru dokonuje także bohater opowiadania H. Krall. Potem pojawił się archetypowy wątek duchowego sobowtóra każdego człowieka, który rodzi się wraz z ciałem i żyje w ciele…
Butoh to taniec, którego istotą jest poszerzona percepcja ciała wyzwolonego z automatyzmów codzienności, poszukiwanie tego, co autentyczne w ciele, tajemniczego piękna, otwarcie na kontakt z Jaźnią i jedność Kosmosu w jego wiecznym cyklu życia i śmierci. Butoh jest stanem jedności umysłu-ciała umożliwiającym subtelne odczuwanie wewnętrznego i zewnętrznego świata; to czyste doświadczenie zmieniających się stanów istnienia. W tańcu butoh każdy gest - powolny i wysublimowany, choć nie-doskonały, nie-dopełniony, gest zawieszony pomiędzy widzialnym iniewidzialnym, jak wiersz haiku, staje się wydarzeniem egzystencjalnym i próbą uchwycenia momentu zjawiskowej ulotności,odsyłając jednocześnie do ukrytego bezmiaru niezjawiskowej Pustki.
Sylwia Hanff - pionierka i najbardziej rozpoznawalna tancerka butoh w Polsce. Uczyła się u największych mistrzów butoh(Ko Murobushi, Daisuke Yashimoto, Carlotta Ikeda, Yoshito Ohno orazAtsushi Takenouchi, Tadashi Endo, Ken Mai, Kan Katsura i inni);performerka teatru fizycznego, instruktorka improwizacji tańca isymboliki ciała, nauczycielka jogi i medytacji; tańca współczesnego i orientalnego uczyła się na wielu międzynarodowych festiwalach i warsztatach tańca w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii; brała udział w międzynarodowych projektach tanecznych; była aktorka zespołu Warszawskiego Teatru Pantomimy, 10 lat współpracowała z Teatrem Narodowym i Operą Narodową; współpracuje z teatrami fizycznymi i eksperymentalnymi; mgr filozofii UW; menadżerka kultury– od wielu lat organizuje wydarzenia butoh; od kilkunastu lat prowadzi warsztaty pracy z ciałem i medytacji w ruchu. Od 2002 r.prowadzi Teatr Limen Butoh, stworzyła kilkanaście autorskich spektakli solowych i zespołowych oraz wiele etiud i improwizacji. Została opisana w książce „Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy” Magdaleny Zamorskiej i The Body Revolving Stage. NewDance in New Poland, Jadwigi Majewskiej. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.limenbutoh.netFB https://www.facebook.com/limenbutoh

Kreator stron www - szybka strona internetowa